آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 429 | بازدیدکنندگان آنلاين : 20 
چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 • جلسه بسته پاسخگو در 17 تیر سالجاری در دفتر EDC برگزار شد.
  جلسه بسته پاسخگو در 17 تیر سالجاری در دفتر EDC برگزار شد.

 • جلسه بسته ارتقائ اموزش و ارزیابی ها در 17 تیر سالجاری در دفتر EDC برگزار شد.
  جلسه بسته ارتقائ اموزش و ارزیابی ها در 17 تیر سالجاری در دفتر EDC برگزار شد.

 • برگزاری جلسه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در 31 خرداد 97
  گزارش جلسه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور که در31 خرداد سال جاری برگزار شد.

 • کارگروه مرجعیت و آینده نگاری در 95/10/25 با حضور مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.
  کارگروه مرجعیت و آینده نگاری در 95/10/25 با حضور مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

 • کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور در 95/10/25 با حضور مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.
  کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور در 95/10/25 با حضور مدیران گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شد.

برگزاری جلسه بسته ارتقا ازمون ها و ارزیابی
برگزاری جلسه بسته ارتقا ازمون ها و ارزیابی
 ١٣:٥٧ - 1397/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگروه بسته مجازی در تاریخ 7 خرداد 1396 در دفتر مرکز توسعه دانشگاه برگزار شد.
کارگروه بسته مجازی در تاریخ 7 خرداد 1396 در دفتر مرکز توسعه دانشگاه برگزار شد.
 ١٢:٥٤ - 1397/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور
برگزاری کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور
 ٠٧:٣٠ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگروه آمایش سرزمینی
برگزاری کارگروه آمایش سرزمینی
 ٠٧:٢٦ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگروه کارگروه ارتقای زیرساخت
برگزاری کارگروه کارگروه ارتقای زیرساخت
 ٠٧:٢٣ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگروه توسعه راهبردی هدفمند و ماموریت گرا
برگزاری کارگروه توسعه راهبردی هدفمند و ماموریت گرا
 ٠٧:١٧ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگروه ارتقای آزمونها و ارزیابی
برگزاری کارگروه ارتقای آزمونها و ارزیابی
 ٠٧:٨ - 1397/03/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش ششمین جلسه اعتباربخشی
گزارش ششمین جلسه اعتباربخشی
 ١٤:١٢ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد دبیرخانه نظام تحول آموزش
گزارش عملکرد دبیرخانه نظام تحول آموزش
 ١٤:٩ - 1396/09/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
هفتمین جلسه بسته امایش سرزمینی
هفتمین جلسه بسته امایش سرزمینی با حضور خانم دکتر فروزان شکوه (رئیس EDC) خانم دکتر غنچه راهب (مسئول بسته آمایش سرزمینی) و خانم دکتر هما رضایی (مسئول بسته های عمومی تحول آموزش سلامت) برگزار شد.
 ١٣:١٨ - 1396/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشگاه علوم بهزیستی...گروه های آموزشیمراکز تحقیقاتیکتابخانه مرکزیمراکز درمانیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences